NOTIFICARE MARKETING

CONFIDENTIALITATE SITE 2
NOTIFICARE DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE IN SCOP DE
MARKETING/STUDII DE MARKETING SI SATISFACTIE CLIENT

Societatile afiliate din Grupul Renault Romania: Renault Commercial Roumanie SRL, Automobile Dacia SA,
Renault Technologie Roumanie SRL, RCI Leasing Romania IFN SA, RCI Finantare Romania SRL, RCI Broker de
Asigurare SRL sunt responsabile, in calitate de Operator, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor:
nume, prenume, numar telefon fix/mobil, adresa email, data nasterii/varsta, judet/oras.
Scopurile pentru care prelucram datele personale ale clientilor sunt: Marketing (operatiuni de primire oferte
comerciale pentru marcile Dacia, Renault si Nissan, evenimente de marketing, lansari de produse, oferte de fidelizare,
oferte de finantare, noutati despre marcile Dacia, Renault si Nissan, invitatii la test drive pentru modelele Dacia, Renault
si Nissan) precum si efectuarea de studii de marketing si satisfactie client.
Pentru scopurile enuntate mai sus se vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal nume, prenume,
numar telefon fix/mobil, adresa email, data nasterii/varsta, judet/oras, exclusiv pe baza consimtamantului obtinut
in mod expres, liber si neechivoc.
Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal, in scopurile descrise mai sus, este
consimtamantul expres, voluntar si liber exprimat. Modelul de consimtamant este atasat prezentei notificari si
este parte integranta din ea. Consimtamantul poate fi retras in orice moment.
Datele personale mentionate mai sus vor fi procesate/accesibile de catre Operator si de catre celelalte
societati afiliate, facand parte din Alianta Renault-Nissan-Mitsubishi, precum si de Imputernicitii Operatorului
respectiv retelele de Agenti Dacia/Renault/Nissan şi subimputerniciţii acestora care desfasoară activitati în
cadrul acestor actiuni. Lista completa se regaseste pe site-urile: https://renault.ro/imputerniciti-operare-date;
https://dacia.ro/imputerniciti-operare-date
Datele personale vor face obiectul urmatoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare,
utilizare în scopul menṭionat, punere la dispoziṭie ṣi celorlalṭi organizatori ai evenimentului, diseminare, stocare, ṣtergere.
In scop de marketing, efectuare de studii de marketing si satisfactie client si doar in cazul in care ai fost de acord
cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal, te informam ca selectam si analizam datele tale – nume, prenume,
telefon, e-mail, data nasterii/varsta, localitate/judet – pentru crearea de profiluri.
In general, vom sterge datele dvs. personale daca acestea nu mai sunt necesare pentru a indeplini scopurile
pentru care au fost colectate initial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite sa pastram datele cu caracter personal
pentru o perioada mai lunga, determinata de unele prevederi legale. Datele personale prelucrate ale persoanelor in
scopurile descrise mai sus vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani in cazul clientilor si 3 ani in cazul prospectilor.
Dacă aveti intrebari cu privire la acest formular si la protectia confidentialitatii sau doriti sa va exercitati oricare
dintre drepturile dumneavoastra legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, va rugam sa ne contactati printr-un email la
dpo.romania@renault.com si/sau la adresa postala Renault Commercial Roumanie, B-dul Preciziei, nr 3G, clădirea A,
parter. Vom încerca sa îndeplinim cererea în term en de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea,
perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii.
Drepturile dvs. fata de prelucrarea datelor cu caracter personal
Urmatoarea lista contine informatii cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind
protectia datelor:
● Dreptul de a retrage consimtamantul: Consimtamantul poate fi retras in orice moment, scriind un email la
dpo.romania@renault.com si/sau la adresa postala Renault Commercial Roumanie, B-dul Preciziei, nr 3G, clădirea A,
parter.
● Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc. Facem eforturi
rezonabile pentru a va pastra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete,
actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
● Dreptul la restrictie: Puteti obtine de la noi restrictia de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca:
– contestati corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada in care noi trebuie să verificam exactitatea,
– prelucrarea este ilegala si solicitati restrictionarea prelucrarii mai degraba decat stergerea datelor cu caracter personal,
– nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept, sau
– va opuneti prelucrarii în perioada în care verificam daca motivele noastre legitime au intaietate fata de ale dvs.
● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre
dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem in posesie sau control,
pentru ce sunt folosite, cui au fost dezvaluite, dacă este cazul. Puteti obține un exemplar de la noi, gratuit, continand
datele cu caracter personal pe care le detinem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru
fiecare exemplar suplimentar pe care l-ati putea solicita.
● Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, acolo unde este
posibil din punct de vedere tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe consimtamantul dvs. sau sa fie necesara
pentru executarea unui contract. Mai degraba decat sa primiti un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteti
solicita sa va transferam datele direct catre alt operator, specificat de dvs.
● Dreptul la stergere: puteti obtine de la noi stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care:
– datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate
in alt mod;
– aveti dreptul de a va opune prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) si sa va executati
acest drept de obiectie la prelucrare;
– datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal,
Cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:
– in vederea indeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre noi;
– in special pentru cerintele legale de pastrare a datelor;
– pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.
● Dreptul de opozitie: Puteti obiecta oricand la prelucrarea datelor cu caracter personal. Daca va opuneti prelucrarii, va
rugam sa specificati daca doriti stergerea datelor cu caracter personal sau restrictia prelucrarii acestora de catre noi.
● Dreptul de a depune o plangere: In cazul unei pretinse incalcari a legislatiei in vigoare privind confidentialitatea,
puteti depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor în tara in care locuiti sau unde a avut
loc presupusa incalcare.
Gestionarea si securitatea datelor
Aplicam un nivel adecvat de securitate si am implementat proceduri fizice, electronice si administrative
rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile si procedurile noastre privind securitatea
informatiilor sunt strans aliniate cu standardele internationale acceptate la scara larga si sunt revizuite periodic si
actualizate dupa cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbarile tehnologice, precum si
cerintele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai personalului autorizat, si numai pentru asi
indeplini sarcinile specifice pentru a raspunde scopurilor mentionate, sub obligatia pastrarii confidentialitatii lor. In cazul
unei incalcari a securitatii datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile in vigoare privind
notificarea incalcarii datelor.
Consimtamant prelucrare date
Avand in vedere conditiile mentionate in “Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal in
scop de marketing – publicitate, studii de marketing si satisfactie client », imi exprim consimtamantul in cunostinta
de cauza, in mod expres si neechivoc, pentru prelucrarea urmatoarelor mele date cu caracter personal: nume,
prenume, numar telefon fix/mobil, adresa email, data nasterii/varsta, judet/oras, pentru operatiuni de primire oferte
comerciale pentru marcile Dacia, Renault si Nissan, evenimente de marketing, lansari de produse, oferte de fidelizare,
oferte de finantare, noutati despre marcile Dacia, Renault si Nissan, invitatii la test drive pentru modelele Dacia, Renault
si Nissan si in vederea efectuarii de studii de marketing si satisfactie client. Datele mele personale vor fi prelucrate in
scopurile de mai sus de catre afiliatii din Grupul Renault Romania: Renault Commercial Roumanie SRL, Automobile
Dacia SA, Renault Technologie Roumanie SRL, RCI Leasing Romania IFN SA, RCI Finantare Romania SRL, RCI Broker
de Asigurare SRL.
Imi exprim consimtamantul in mod expres si neechivoc ca afliliatii din Grupul Renault Romania, in calitate de
Operator de date cu caracter personal, sa poata efectua cu datele mele personale urmatoarele operatiuni de prelucrare:
colectare, inregistrare, organizare, consultare/verificare in scopul mentionat, punere la dispozitie catre imputerniciti si
subimputerniciti ai acestora, stocare, stergere.
Pentru a putea primi ofertele sau a putea fi contactat in scopurile mentionate mai sus, in notificarea care
insoteste acest consimtamant, doresc ca in viitor sa fiu contactat pe urmatoarele canale : telefon, sms, email.
Am luat la cunostinta ca durata de prelucrare a datelor mele pentru scopurile enumerate in notificarea care
insoteste prezentul consimtamant este 5 ani in cazul clientilor si 3 ani in cazul prospectilor. Am luat la cunostinta ca imi
pot retrage oricand consimtamantul printr-o solicitare la adresa de email: dpo.romania@renault.com si/sau la adresa
postala: Renault Commercial Roumanie, B-dul Preciziei, nr. 3G, clădirea A, parter.

× Available from 08:00 to 17:00